INTERPRETACJE PRZEPISÓW ISSFTŁUMACZENIE PRZEPISÓW ISSF 2017-2020, 25 kwietnia 2017 r.

TECHNICZNE (w opracowaniu)
KARABIN - PDF
PISTOLET - PDF


   Interpretacje przepisów są dokonywane przez KS PZSS na podstawie materiałów opublikowanych na stronie ISSF, informacji oficjalnych otrzymanych z Komisji Technicznej ISSF, jako odpowiedzi na zapytania skierowane do niej przez KS PZSS oraz na podstawie przepisów wewnętrznych PZSS. W sprawach nieuregulowanych bezpośrednio przez ISSF, w zawodach PZSS obowiązują także dodatkowe regulacje ustalone przez KS PZSS i ogłoszone na stronie internetowej PZSS (także w tej zakładce).

   Ponieważ przepisy ISSF ewoluują, interpretacja może z czasem się zmieniać - dlatego należy zawsze sprawdzić, czy nie pojawiły się nowsze zapisy (prosimy zwracać uwagę na datę umieszczenia interpretacji na stronie).

 

   Ewentualne pytania proszę kierować na adres:  g.gladyszewski@pollub.plAR Mix i AP Mix, 12 marca 2017 r.

Podczas ME 2017 w Maribor rozegrano konkurencje MIX. Na stronie organizatora umieszczono regulamin tych konkurencji. Nie ma pewności, że przepisy ISSF dotyczące konkurencji AR Mix i AP Mix będą takie same, ale warto zapoznać się z tym przykładem. Przetłumaczony regulamin znajduje się tutaj:

REGULAMIN KONKURENCJI AR i AP MIX (ME 2017)Interpretacja, 17 lutego 2017 r.

Kilkakrotnie otrzymaliśmy pytanie, czy w związku ze zmianą przepisów ISSF, które teraz dopuszczają stosowanie szkieł korekcyjnych także na przezierniku, dozwolone jest użycie takiego typu elementu:

50300-0 Gehmann diopter 0.0x

Jest to element umożliwiający korektę wady wzroku od - 5 do + 5 dioptrii przy zerowym powiększeniu. Składa się z systemu soczewek umieszczonych wewnątrz tego elementu. Naszym zdaniem narusza to w oczywisty sposób zapis przepisu 7.4.1.6.c, który jasno stwierdza, że:

"7.4.1.6 Sights
(...)
c) A single corrective lens may be inserted in or attached to the rear sight only; or the athlete may wear corrective or tinted lenses;"

czyli, że wolno zastosować jedynie pojedynczą soczewkę i tylko dołączoną do przeziernika, a nie umieszczoną wewnątrz systemu przyrządów.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z ISSF HQ potwierdzenie słuszności naszej interpretacji. Zaznaczono jednak, że prace nad dalszymi zmianami przepisów w tym zakresie będą trwały w najbliższych latach.

Przy okazji zwracamy uwagę, że w umieszczonych na stronie ISSF przepisach jest błąd, gdyż sformułowanie "inserted in or" nie jest wykreślone. Oczywiście, przekazaliśmy tę uwagę do ISSF HQ.
Interpretacja, 11 lutego 2017 r.


Do KS PZSS trafiło pytanie w związku z przepisem:

   6.2.3.4 Broń jest uważana za załadowaną, gdy nabój lub śrut lub magazynek z nabojami ma kontakt z bronią. Nikt nie może umieścić nabój lub śrut lub magazynek z nabojami w broni przed komendą "ŁADUJ".

Czy w takim razie oznacza to, że sam magazynek można ładować przed komendą ŁADUJ. Odpowiedź brzmi NIE. Mówi o tym przepis:

   6.2.3.2 Pistolety i ich magazynki mogą być ładowane tylko na stanowisku strzeleckim po komendzie "ŁADUJ" lub "START". We wszystkich innych przypadkach, broń i magazynki muszą być rozładowane.


 
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH ISSF obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku

Tłumaczenie najważniejszych zmian w przepisach znajduje się TUTAJ.


Interpretacja, 17 stycznia 2017 r.

ISSF opublikował "Listę utworów" zaakceptowanych przez Radę Zawodniczą ISSF - utworów, które zgodnie z nowymi przepisami powinny być odtwarzane podczas finałów, a także kwalifikacji [LISTA].

Pojawiło się więc pytanie czy można odtwarzać te utwory podczas zawodów w Polsce.

Zgodnie z odpowiedzią otrzymaną z ISSF HQ w dniu dzisiejszym, żadne porozumienie ani umowa licencyjna nie została przez ISSF podpisana w tej kwestii, w związku z czym, każdy organizator zawodów musi zapewnić zgodność z obowiązującymi w danym kraju przepisami.


Interpretacja, 1 czerwca 2016 r. (skrót ogłoszonych interpretacji na stronie ISSF - Oryginał - kliknij TUTAJ.)

INTERPRETACJA PRZEPISÓW ISSF 2016

  
Ogłoszona 1 czerwca 2016, obowiązuje od zaraz.

W skrócie:

1. Muzyka podczas kwalifikacji i finałów - także podczas Igrzysk Olimpijskich. Utwory zostały zatwierdzone przez Radę Zawodników ISSF.

2. Wychodzenie poza linię ognia (6.2.2.7). Aby zwiększyć bezpieczeństwo nakazuje się, by sędziowie, obsługa, itp mogli wychodzić poza linię ognia tylko po uzyskaniu zgody Sędziego Głównego Osi. Wcześniej musi on wydać komendy STOP... ROZŁADUJ... WŁOŻYĆ WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA. Po zakończeniu przerwy musi być wydana komenda PRZYJĄĆ POSTAWĘ.

3. Nieprawidłowości podczas procedury Shoot-Off w finałach (6.17). Na sędziach spoczywa odpowiedzialność upewnienia się, że wszyscy zawodnicy wiedzą kto strzela shoot-off. Jeśli mimo wszystko przez pomyłkę inny zawodnik odda strzał - musi być ten strzał anulowany i nie stosuje się żadnej kary.

4. Obciążniki karabinu (7.4.2.6 i 7.4.5.c). Muszą być przymocowane trwale. Nie mogą być mocowane przy użyciu taśmy.

5. Pudełka i walizki na stanowisku (6.11.10 i 8.6.3). W związku z konfliktem tych przepisów ustala się, że:

   - Podczas eliminacji i kwalifikacji pudełka, walizki mogą być umieszczane na blatach stanowiskach pod warunkiem, że nie jest przekroczona maksymalna dopuszczalna wysokość 1 m.

   - Podczas finałów konkurencji pistoletu, pudełka, walizki nie mogą być umieszczone na stanowisku, ale wolno na blacie stanowiska postawić statyw, pod warunkiem, że nie przekroczona jest maksymalna dopuszczalna wysokość 1 m.

6. Tłumaczenie interpretacji przepisu 9.4.3.2 pozostawiam specjalistom od strzelania do rzutków (proszę o przesłanie na mój adres, podany powyżej, umieszczę na tej stronie).
 Interpretacja, 10 maja 2016 r.

   Użycie półki w postawie innej niż stojąca - NIEDOZWOLONE. Reguluje to przepis 7.4.5.2.

KOMENTARZ (4 czerwca 2016), Grzegorz Gładyszewski:

   Zawodnikowi, posługującemu się elementem pokazanym na zdjęciu powyżej, zwrócono uwagę podczas Grand Prix of Liberation, Pilzno 2016, że nie jest to element dozwolony. Na prośbę zawodnika skierowałem zapytanie, wraz ze zdjęciem, do Komisji Technicznej ISSF, czy rzeczywiście taki element jest zabroniony i podlega przepisowi 7.4.5.2 pomimo tego, że nie pełni roli typowego "palm rest", a raczej "forend rail". Otrzymałem odpowiedź, że w tej postaci jest niedozwolony. Stąd podana powyżej interpretacja.
   Pojawił się natychmiast problem, czy inne "forend rails", np. używane w karabinach Anschutz, są dopuszczone. Takie pytanie zadałem temu samemu przedstawicielowi Komisji Technicznej ISSF podczas ostatnich zawodów Pucharu Świata w Monachium, jako konkretny przykład podając element stosowany przez jednego z polskich zawodników, widoczny na zdjęciu poniżej:

   Otrzymałem zdecydowaną odpowiedź, że zastosowanie takiego elementu jest jak najbardziej zgodne z przepisami, gdyż jest to element poszerzający uchwyt łoża i nie pełni roli "palm rest".

   Wydaje się, że problem wynika z tego, że firmy produkują coraz nowszy sprzęt i coraz więcej akcesoriów mających ułatwić jego przystosowanie do oczekiwań danego zawodnika. W tym konkretnym przypadku problemem jest ustalenie granicy, od której dopuszczony przepisami "forend rail" staje się niedozwolonym "palm rest", co można zobrazować schematycznie poniższym rysunkiem.
   Zwracam uwagę na to, że składy sędziowskie podczas wszystkich zawodów - także Pucharu Świata, a nawet Igrzysk Olimpijskich nie muszą mieć jednolitego zdania w tej kwestii. Należy więc unikać niepewnych, pośrednich rozwiązań, mogących budzić u sędziów wątpliwości.
 

Kiedy "forend rail" staje się "palm rest"...?Interpretacja, 26 listopada 2015 r.

 

   Dotyczy pytania, czy można złożyć matę strzelecką, np. na pół lub położyć jedną jej część na drugą? O ile przepis 6.4.7.2.b zabrania modyfikowania maty, to w dalszej części przepis ten stwierdza, że: "Dozwolone jest stosowanie dwóch mat, jednej grubej i jednej cienkiej, ale ich łączny wymiar nie może być większy od podanych wymiarów". Tak więc składanie maty na pół, położenie przedniej, odpinanej części na część główną jest dozwolone, jeśli nie przekraczają 5 cm grubości.

 Interpretacja, 26 listopada 2015 r.

   Problem dotyczy kontroli zapięcia kurtki. Czy paski na ramieniu podczas kontroli powinny być naciągnięte, jak przy strzelaniu, czy odpięte? Interpretacja jest jasna - tylko i wyłącznie przy odpiętych paskach.


Interpretacja, 24 listopada 2015 r. (uaktualnienie interpretacji z 18 maja 2015 r.)

  
Dotyczy terminu ważności butli sprężonego powietrza. Bez względu na wyznaczony przez producenta termin ważności butli (np. 20 lat), obowiązuje termin 10 lat, ustalony przez ISSF. Zgodnie z przepisem 6.2.4.2 za ważność butli całkowitą odpowiedzialność ponosi zawodnik, a Komisja Kontroli Broni i Wyposażenia może tę ważność kontrolować (podczas całych zawodów).
   Kolegium Sędziów, po konsultacji z Komisją Techniczną ISSF, zaleca sędziom przeprowadzanie kontroli ważności butli także na stanowiskach podczas "czasu przedprzygotowawczego" oraz po konkurencji (poza zawodnikami wyznaczonymi do kontroli szczegółowej, sędziowie będą wyznaczali dodatkowo zawodników tylko do kontroli ważności butli sprężonego powietrza lub CO2).
   Zawodnik stosujący butlę z nieważnym terminem ważności nie będzie dopuszczony do konkurencji, zaś w przypadku stwierdzenia nieważności butli podczas kontroli po konkurencji, będzie zdyskwalifikowany na podstawie przepisów 6.2.4.2 i 6.7.9.3.Interpretacja, 23 listopada 2015 r.

 


 

Modyfikacja półki policzkowej Kdw, przez wycięcie jej fragmentu i zastosowanie w Kpn - DOPUSZCZALNE (musi jednak spełniać wymiary określone w tabeli 7.4.4.1)

 Interpretacja, 19 listopada 2015 r.

 

   Dotyczy konfliktu przepisów 6.17.1.12d i 6.17.1.12k. Wskaźniki bezpieczeństwa w finałach.
Według punkt d) mogą wyjąć wskaźniki po wejściu na stanowiska, a według punktu k) nie mogą. Dopiero na komendę rozpoczynającą strzały próbne i czas przygotowawczy wolno im to zrobić. Uznano, że decydujący jest przepis 6.17.1.12k, a więc po wejściu na stanowiska mogą się składać do strzału, ale nie mogą usuwać wskaźnika bezpieczeństwa, ani strzelać na sucho aż do komendy rozpoczynającej strzały próbne i czas przygotowawczy.

   Ten przepis był już interpretowany w marcu 2015 r.

 Interpretacja, 26 października 2015 r.

 

   Dotyczy filtra "560 Gehmann Superfilter AOS MicroSight TM", powodującego ostre widzenie zarówno przyrządów, jak i tarczy. Jest to filtr, nie zawiera soczewek, jest więc przez ISSF dopuszczony do użytkowania.

 

http://www.gehmann.de/english/products.php?id=673&kategorie=20

 

 

 Interpretacja, marzec 2015 r. (Zbiorcza interpretacja przepisów)

Interpretacja przepisów ISSF (marzec 2015 r.) Interpretacja, 1 lutego 2015 r.

   Statyw karabinowy musi mieć wysokość niższą od najniższego punktu lewego barku (dla zawodnika praworęcznego), a ewentualna kolumna statywu musi też ten wymóg spełniać.


 

Interpretacja, 17 marca 2014 r.

   Dotyczy szwu na kurtce pod lewym łokciem (praworęczny zawodnik) niespełniającego wymogów przepisu 7.5.4.5. Jeśli szew jest rozpruty to go nie ma. Jeśli powstały otwór nie stanowi podpórki, taka kurtka jest dopuszczona do użycia.

 


 

Interpretacja, 14 stycznia 2014 r.
 

   Dotyczy dopuszczalności regulacji kąta kolby, jak to widać w modelu Feinwerkbau 800. Dopuszczalne.

 

 


 

Interpretacja, 2013 r.

 

   Dotyczy pytania, czy grubość pasa karabinowego jest ograniczona? Przepisy ISSF nie ograniczają grubości pasa,  ten wymiar nie podlega więc kontroli.